Iron Man (2012) #19

Iron Man (2012) #19

Iron Man (2012) #19

Iron Man (2012) #19

  • Published

    December 04, 2013

"IRON METROPOLITAN" PART TWO! Pepper meets P.E.P.P.E.R. Uh-oh. Pepper discovers Tony's family secret. A whole different kind of Uh-Oh. The grand unveiling of the core of Troy, Tony's Iron Metropolitan in Mandarin City. What could go wrong?

Print Issue

In Stores Now

Zip Code

Digital Issue

Read online or on your iPhone, iPad or Android Device

Members get unlimited access to this issue and over 30,000 others!

More Details

Extended Credits and Info

  • Format:Comic
  • UPC:75960607909401911
  • FOC Date:November 20, 2013
  • Price:$1.99
  • Page Count:23

Stories

Cover Information

Recommended Series

Invincible Iron Man

(2008 - 2012)

Iron Man

(1968 - 1996)

Iron Man

(1998 - 2004)